آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

طراحی و اجرای اینترانت سازمانی

اینترانت سازمانی در واقع ارتباط بین سیستم های کامپیوتری در بستر اینترنت می باشد. تصور کنید یک شرکت چند شعبه در نقاط مختلف کشور داشته باشد، این شرکت برای ارتباط بین سیستم های مختلف هریک از شعبه ها با یکدیگر نیازمند بستری برای ارتباط و همچنین برنامه ای برای کنترل دسترسی ها می باشد. بهترین و ارزان ترین بستر برای ارتباط در حال حاضر اینترنت می باشد. از این رو، شبکه های اینترانت روی شبکه اینترنت سوار می شوند و ارتباط بین شبکه های محلی را از نقاط دور فراهم می آورند.
شرکت آرمان وب در زمینه مشاوه، آنالیز و راه اندازی اینترانت سازمانی فعالیت می نماید و می تواند شبکه های محلی شعب شرکت یا سازمان شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به یکدیگر متصل نماید.

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon