آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

سئو و بهینه سازی سایت گروه صنعتی آتا

نام کارفرما : شمس اله قلی پور

Tasmeh Final Edit

آدرس وبسایت :  www.atabelt.com

تاریخ شروع : 1393/10/08

تاریخ راه اندازی : 1393/11/01

تکنولوژی : html 5 , css 3 , jquery 1.02 , bootatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کیلدی
ردیف تاریخ رتبه در جهان رتبه در ایران تسمه تسمه تایم تسمه تایمینگ تسمه نقاله
1 6 تیر 2881781 46799 صفحه 1 رتبه 8 صفحه 2 رتبه 5 صفحه 1 رتبه 4 صفحه 2 رتبه 8
2 13تیر 2495328 40272 صفحه 1 رتبه 4 صفحه 2 رتبه 6 صفحه 1 رتبه 4 صفحه 2 رتبه 5
3 20 تیر 2694728 37176 صفحه 1 رتبه 2 صفحه 2 رتبه 7 صفحه 1 رتبه 4 صفحه 2 رتبه 5
4 3 مرداد 2626480 45616 صفحه 1 رتبه 2 صفحه 2 رتبه 6 صفحه 1 رتبه 6 صفحه 2 رتبه 3

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon